31 - 40: Nyeste Haveleksikon
 
Haveleksikon
 
Stenbed
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Et stenbed er et bed der er anlagt med sten som et væsentligt visuelt element og/eller med det formål at skabe et særligt mikroklima. Ofte er stenbedet anlagt med det formål at dyrke alpine planter, og kaldes da ofte et alpinb...
Haveleksikon
 
Sommerfuglehave
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Sommerfuglehave er en have dyrket for at tilgodese et specielt dyreliv i haven, det tager sigte på at skabe et miljø, som tiltrækker sommerfugle. Det konkrete havearbejde tager sigte på at invitere sommerfuglene indtil nektar...
Haveleksikon
 
Spagnum
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Spagnum er den stavemåde, nogle vælger for at kunne skelne produktet spagnum fra planteslægten Tørvemos, Sphagnum (med -h-). Spagnum fremstilles af det øverste lag af højmoserne og består af planterester. ...
Haveleksikon
 
Skovbundsbed
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Et skovbundsbed eller skovbed er et bed der er anlagt med vækstbetingelser der ligner skovbundens. Er fokus primært på urter og mindre buske kaldes et sådant bed som regel for et skovbundsbed; er fokus tillige på tr&aeli...
Haveleksikon
 
Rammebeplantning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Rammebeplantninger er læhegn, der er plantet på steder, hvor der ikke er brug for læ. Mere præcist bør man nok mene, at de er hegn, som skal danne ramme om et areal. Det vil sige at de skal lukke for indkig og afgr&aeli...
Haveleksikon
 
Naturhave
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En naturhave (wild garden eller wildlife garden på engelsk, jardin sauvage på fransk, Naturgarten eller naturnaher Garten på tysk, wilde tuin, natuurtuin eller heemtuin på nederlandsk) er en have, hvor naturbevarelsen spiller ...
Haveleksikon
 
Danske træer
(Haveleksikon > Haveleksikon)


* Tempeltræ-familien: o Tempeltræ * Nåletræer: o Ceder nogen provenienser er hårdføre o Cunninghamia - kun den nordlige proveniens af Cunninghamia lanceolata er hårdfør o Douglasgran o Fyr man...
 
Frugtbarhed
( > Haveleksikon)


En jords frugtbarhed er dens evne til at yde afgrøder, når man bruger den som ressource i agerbruget. Fra første færd har jordbrugerne vidst, at der er stor forskel på frugtbarheden, og de har kendt til at undgå de dårligste jorde, når de slog sig ne...
 
Gartneri
( > Haveleksikon)


Gartneri er det jordbrugsfag, som beskæftiger sig med produktion af levende planter og grønsager. Tidligere kunne man uddanne sig til gartner, men i dag har faget specialiseret sig ud i et antal brancher: * Handelsgartneri (salg af grønsager, sn...
 
Dræning
( > Haveleksikon) - (Rating:9)


Dræning er den planlagte og regulerede bortledning af vand fra et jordstykke. I nutiden sker det oftest ved hjælp af nedgravede og perforerede slanger, men tidligere har man drænet ved hjælp af omhyggeligt nedlagte teglrør. For endnu længere siden sk...

Selvfertil
En plante hvis hanblomster kan bestøve og befrugte hunblomterne på samme planteindivid...

Hvis du har du materiale til katagorien "Haveleksikon" så indsend det til os. Hovedkategori: Haveleksikon