21 - 30: Nyeste Haveleksikon
 
Haveleksikon
 
Flerkimet
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Flerkimede frø har (i modsætning til enkimede frø) anlæg til flere planter i hvert frø eller frønøgle. Dette kendes f.eks. fra de fleste bedefrø, hvor de knoldede frø som regel indeholder a...
Haveleksikon
 
Flerårig plante
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En plante, der lever flere vækstsæsoner, og ikke dør efter blomstring kaldes flerårig. Eksempler herpå er tomat, asparges og æble. ...
Haveleksikon
 
Enkimet
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Når et frø er enkimet, kommer der kun én plante fra frøet. Der er kun anlæg for én enkelt plante. Enkimet kaldes også nogle gange monogerm....
Haveleksikon
 
Enĺrig plante
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En énårig plante, er en plante, der spirer fra frø, vokser op, sætter frø, og visner bort indenfor ét år. Eksempler på énårige planter er rucola, ært og spinat. En del planter betegnes ofte fejlagt...
Haveleksikon
 
Specialbed
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Specialbede er bedtyper, som hver har ét samlende tema. Det samlende kan enten være noget rent skønhedmæssigt, æstetisk, eller det kan dreje sig om bestemte vækstbetingelser, bestemte anvendelser eller bestemte, ø...
Haveleksikon
 
Botanik
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Botanikken som begreb blev først brugt af Dioskurides. Ordet kommer af (græsk botaníké [epistémé]: fra botáné = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af Biologien, hvor man beskæftiger sig med unders&osl...
Haveleksikon
 
Ukrudtbrænder
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En ukrudtbrænder er et værktøj til bekæmpelse af ukrudt og anden uønsket plantevækst i haver, parker, langs fortove og stier. Ukrudtbrænderen er en gasbrænder, der er udformet til formålet Pri...
Haveleksikon
 
Surbundsbed
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Et surbundsbed er et bed der er anlagt med det formål at have planter der bedst eller kun trives i sur jord, dvs. jord hvor pH er mellem 4,5 og 6. Mere specifikt vil formålet ofte være at kunne dyrke Rhododendron eller andre planter...
Haveleksikon
 
Surbund
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Surbund er et jordbundsforhold, hvor pH er lavere end 6. Der findes to typer af sur jord: 1. Vandsur jord 2. Kemisk sur jord Ofte bruges spagnum som tilsætning til plantebede for at skabe de rette surbundshold. Andre metoder til sæ...
Haveleksikon
 
Superfosfat
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Superfosfat er en særlig form for kunstgødning, som har et højt indhold af letopløseligt fosfat. Der fjernes en hel del fosfor med afgrøderne, og det vil efterhånden fremkalde en udpining af jorden. Manglen p&a...

Botanik
Botanikken som begreb blev først brugt af Dioskurides. Ordet kommer af (græsk botaníké [epistémé]: fra botáné = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af Biologien, hvor man beskæftiger sig med unders&osl...

Hvis du har du materiale til katagorien "Haveleksikon" sĺ indsend det til os. Hovedkategori: Haveleksikon