11 - 20: Nyeste Haveleksikon
 
Haveleksikon
 
Økologi
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Læren om sammenhæng mellem natur, planter og dyr. Økologi er videnskaben om forholdet mellem de levende væsner og mellem dem og deres miljø. Økologien er dermed den af naturvidenskaberne, som studerer de levende...
Haveleksikon
 
Nyttehave
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En have, hvor der primært dyrkes spiselige vækster. En have, der dyrkes for sin nytteværdi, ofte mest grønsager og andre spiselige vækster....
Haveleksikon
 
Muld
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En blanding af sand, ler og organisk materiale. Det mørke jordlag, der ligger øverst på jorden kaldes muld. En god muldjord består af en passende blanding af ler, sand og organisk materiale. God muld har et højt indho...
Haveleksikon
 
Krydsbestøvning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Bestøvning hvor blomster af én sort bestøves af en anden sort eller underart....
Haveleksikon
 
Humus
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Nedbrudt organisk materiale. Når organisk materiale nedbrydes, dannes humus. Humus er slutproduktet af kompost, og er en meget kompleks sammensat substans. Humus indeholder næring, der frigives langsomt til jordens planter. Humus forbedre...
Haveleksikon
 
Kompost
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Delvist nedbrudte organiske materialer. Når planterester, køkkenaffald, dyregødning og andre organiske materialer nedbrydes, dannes kompost. Kompost dannes med hjælp fra svampe, bakterier og smådyr. Når komposten...
Haveleksikon
 
Kompostering
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Kompostering kaldes den proces, hvor man bevidst fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. En vellykket kompostering forudsætter, at en række betingelser er opfyldt: * udgangsmaterialet skal være varieret, findelt o...
Haveleksikon
 
Jorddække
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Organisk materiale, der dækker jorden. I økologisk havebrug er bar jord sjældent ønskværdigt. Derfor holdes jorden som regel dækket, enten med levende planter, dækafgrøder. Jorden dækkes med me...
Haveleksikon
 
Insektbestøvning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Når insekter flytter pollen fra støvknap til støvfang, er der tale om insektbestøvning. Dette kan forekomme både for selvbestøvende og fremmesbestøvende planter. ...
Haveleksikon
 
Grøngødning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Planter, der dyrkes for at tilføre jorden næring og for at forbedre jordens struktur kaldes grøngødningsplanter eller dækafgrøder. Det er ofte planter, der har dybtgående rødder. ...

Danske træer
* Tempeltræ-familien: o Tempeltræ * Nåletræer: o Ceder nogen provenienser er hårdføre o Cunninghamia - kun den nordlige proveniens af Cunninghamia lanceolata er hårdfør o Douglasgran o Fyr man...

Hvis du har du materiale til katagorien "Haveleksikon" så indsend det til os. Hovedkategori: Haveleksikon