Random artikel
 
Gode råd om haven
 
Græsklipning
(Gode råd om haven > Gode råd om haven)


I stedet for at bruge opsamler ved græsslåning så lad det ligge på plænen - invester evt i en mikroklipper (specielle blade der findeler afklippet totalt). På den måde er du med til at bevare balancen med n&a...

 
 
Top (Rating) 51 - 60
 
Haveleksikon
 
Nyttehave
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En have, hvor der primært dyrkes spiselige vækster. En have, der dyrkes for sin nytteværdi, ofte mest grønsager og andre spiselige vækster....
Haveleksikon
 
Muld
(Haveleksikon > Haveleksikon)


En blanding af sand, ler og organisk materiale. Det mørke jordlag, der ligger øverst på jorden kaldes muld. En god muldjord består af en passende blanding af ler, sand og organisk materiale. God muld har et højt indho...
Haveleksikon
 
Krydsbestøvning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Bestøvning hvor blomster af én sort bestøves af en anden sort eller underart....
Haveleksikon
 
Humus
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Nedbrudt organisk materiale. Når organisk materiale nedbrydes, dannes humus. Humus er slutproduktet af kompost, og er en meget kompleks sammensat substans. Humus indeholder næring, der frigives langsomt til jordens planter. Humus forbedre...
Haveleksikon
 
Kompost
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Delvist nedbrudte organiske materialer. Når planterester, køkkenaffald, dyregødning og andre organiske materialer nedbrydes, dannes kompost. Kompost dannes med hjælp fra svampe, bakterier og smådyr. Når komposten...
Haveleksikon
 
Kompostering
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Kompostering kaldes den proces, hvor man bevidst fremskynder og styrer nedbrydningen af organisk stof. En vellykket kompostering forudsætter, at en række betingelser er opfyldt: * udgangsmaterialet skal være varieret, findelt o...
Haveleksikon
 
Jorddække
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Organisk materiale, der dækker jorden. I økologisk havebrug er bar jord sjældent ønskværdigt. Derfor holdes jorden som regel dækket, enten med levende planter, dækafgrøder. Jorden dækkes med me...
Haveleksikon
 
Insektbestøvning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Når insekter flytter pollen fra støvknap til støvfang, er der tale om insektbestøvning. Dette kan forekomme både for selvbestøvende og fremmesbestøvende planter. ...
Haveleksikon
 
Grøngødning
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Planter, der dyrkes for at tilføre jorden næring og for at forbedre jordens struktur kaldes grøngødningsplanter eller dækafgrøder. Det er ofte planter, der har dybtgående rødder. ...
Haveleksikon
 
Flerkimet
(Haveleksikon > Haveleksikon)


Flerkimede frø har (i modsætning til enkimede frø) anlæg til flere planter i hvert frø eller frønøgle. Dette kendes f.eks. fra de fleste bedefrø, hvor de knoldede frø som regel indeholder a...

6

 
 

guiden guide have

Det skal du gøre i haven i juni og juli
Tynd ud blandt æblerne. Efter blomstring og bestøvning sætter æbletræerne ofte flere end der er godt hvis du vil have gode store æbler. Der skal være en håndsbredde mellem æblerne for, at de kan ...


Søgninger lige nu: