botaniske navn med T

 
29-01-2007
Plantenavne

* Taraxacum officinale = Almindelig Mælkebøtte
* Tanacetum parthenicum = Matrem
* Taxus baccata = Almindelig Taks
* Teucrium chamaedrys = Ædel-Kortlæbe
* Thuja occidentalis = Almindelig Thuja eller Vestligt Livstræ
* Thujopsis dolabrata = Hønsebenstræ
* Thymus serpyllum = Smalbladet Timian
* Tilia cordata = Småbladet Lind
* Tilia x europaea = Park-Lind eller Kejser-Lind
* Tilia platyphyllos = Storbladet Lind
* Tilia tomentosa = Sølv-Lind
* Trifolium medium = Bugtet Kløver
* Triticum monococcum = Enkorn
* Tsuga canadensis = Østamerikansk Hemlock eller Canadisk Skarntydegran
* Tussilago farfara = Almindelig Følfod

 
 
Find information om: guiden have guide
(Hovedkategori: Plantenavne)