Ukrudtsmiddel

 
23-12-2006
Haveleksikon

Et ukrudtsmiddel eller et herbicid er et pesticid, som dræber eller hæmmer væksten hos planter. Derfor bruges det i bekæmpelsen af ukrudt, dvs. uønskede planter. "Selektive ukrudtmidler" dræber bestemte grupper af planter, mens de skåner de dyrkede planter. Nogle af disse midler virker ved, at de griber ind i ukrudtets vækst, og de er ofte plantehormoner. Ukrudtsmidler, der bruges til at rydde et område for al vegetation, er bredtvirkende og dræber alle planter, som bliver ramt.

Ukrudtsmidler bruges i vidt omfang inden for landbrug og i haver og landskabspleje. Desuden bruges de ved vedligeholdelse af veje og jernbaner og i små mængder af skovbruget, på græsningsarealer og i plejen af fredede områder. Visse planter som f.eks. Almindelig Valnød producerer naturlige ukrudtsmidler.

Miljøministeriet udgiver en liste over tilladte bekæmpelsesmidler, herunder også ukrudtsmidler.

Bedømmelse: 10.00 af 10

 
 
Find information om: guiden have guide
(Hovedkategori: Haveleksikon)