Gode råd om sprøjtegift i haven

 
16-11-2011
Ukrudt

Hvis du vælger at bruge sprøjtemidler i haven, så er der en række råd du bør følge for skåne miljøet mest muligt og for at sikre din egen sundhed. Miljøstyrelsen har samlet rådene i seks punkter.

Tjek sprøjtemidlets karakter før du køber
Ikke alle sprøjtemidler belaster miljø og sundhed lige meget. Kig efter produkter som er klar til brug i stedet for koncentrater, midler uden et orange faremærke på etiketten og midler, der indeholder fedtsyrer og jern. Du kan også tjekke Miljøstyrelsens liste over godkendte sprøjte-midler på godthavemiljø.dk og se, hvilken karakter de har fået.

Køb kun produkter godkendt til private
Sprøjtemidler godkendes efter, hvor de skal bruges, og hvad de skal bruges til. Forkert anvendelse og dosering kan ødelægge planter, forurene jorden og udvaske sprøjterester til grundvandet. Brug derfor kun midler godkendt til brug i private haver og ikke midler til brug i gartnerier og landbrug.

Køb kun produkter godkendt i Danmark
For at et sprøjtemiddel lever op til de strenge danske krav, skal det være godkendt af Miljøstyrelsen og det skal fremgå af etiketten. Her skal midlets registreringsnummer også kunne ses.

Læs etiketten og sprøjt efter instrukserne
Sprøjtemidler skal bruges rigtigt for ikke at udgøre en fare for miljøet og din sundhed. Husk at midlet kun er godkendt til den brug og i de mængder, der står på etiketten. Læs derfor etiketten grundigt før du går i gang, så du ved, hvordan du skal forholde dig før, under og efter du sprøjter.

Hold børn og husdyr væk, når du lige har sprøjtet
Vent med at færdes på det sprøjtede område indtil det er helt tørt.

Smid ikke sprøjtemidler med faremærke i skraldespanden
Vask altid hænder efter brug af sprøjtemidler og husk at opbevare sprøjtemidler på et sikkert sted, hvor hverken børn, dyr eller andre ved en fejl kan få fat i dem. Har sprøjtegiften et orange faremærke på etiketten, må emballagen med rester ikke smides i skraldespanden, men skal afleveres på genbrugspladsen som farligt affald. Tjek i øvrigt altid etikettens anvisninger om bortskaffelse.

Husk i øvrigt også at det er forbudt at indføre sprøjtemidler fra udlandet, selvom de nemt kan købes i diverse grænsebutikker.

 
 
Find information om: have guide guiden
(Hovedkategori: Gode råd om haven)