Botanik

 
05-10-2010
Haveleksikon

Botanikken som begreb blev først brugt af Dioskurides. Ordet kommer af (græsk botaníké [epistémé]: fra botáné = ”foderplante”), og det betegner et videnskabeligt delområde af Biologien, hvor man beskæftiger sig med undersøgelse af planteverdenen. Botanikken undersøger planternes livscyklus, deres stofskifte og vækst, deres opbygning og virkemåde, deres økologi og den økonomiske udnyttelse af dem. Ordet botanisk bruges til at betegne ting eller forhold, som har at gøre med planteriget eller beskrivelsen af det. Botanisk nævnes ofte sammen med eller i modsætning til zoologisk (om dyretiget) og mineralsk (om mineralriget).

 
 
Find information om: guiden guide have
(Hovedkategori: Haveleksikon)